Misida oposum

Nume științific: Katamysis warpachowskyi G.O.Sars, 1893

Este originar din regiunea Ponto-Caspică însă arealul lui s-a extins în bazinul superior și cel mijlociu al Dunării și al Donului.

Identificarea speciei 

Corpul ușor turtit, lățit, de culoare maro închis are forma unei limbi și este alcătuit din 3 părți: cap, torace și abdomen. Au dimensiuni mici 4-6 mm. Capul este prevăzut cu două perechi de antene care conțin organele de simț gustative și tactile și o pereche de ochi apropiați, bombați. Capul și primul segment (sau uneori primele trei segmente) ale toracelui fuzionate formează cefalotoracele. Acesta este protejat de un exoschelet transparent, ca un scut cu rol de protecție. Cele 8 segmente toracice sunt acoperite cu o carapace care este atașată de primele 3. Primele 2 segmente toracice poartă picioare care sunt folosite pentru a filtra planctonul și microparticulele organice din apă în timp ce restul de picioare sunt folosite pentru deplasare sau împingerea apei spre picioarele din față pentru hrănire. Femelele au un marsupiu sub torace. Acest sac pentru clocire este protejat de o placă flexibilă. În această cameră sunt clocite ouăle. Abdomenul are 6 segmente, primele 5 poartă pleopode (acestea pot lipsi sau avea caracter vestigial la femele). Cel de al 4-lea pleopod este mai lung decât celelalte la masculi și are o funcție reproducătoare. Au dimensiuni mici între 4-6 mm.

Descrierea habitatului

Preferă o largă varietate de habitate cu ape adânci (>1,5 m) și bine oxigenate unde aderă la suprafețe solide de care se atașează puternic. Pot tolera și curenți puternici.  Cele mai mari densități au fost observate în siturile antropice, pe bolovanii și dalele de piatră ale straturilor de piatră care acoperă taluzurile sau căptușesc șanțurile înclinate cu scopul de a le proteja împotriva eroziunilor dar de asemenea trăiesc și în substraturile de detritus (materia organică din resturi de origine vegetală sau animală în descompunere) printre macrofite (plante superioare de talie mare).

Reproducere și ciclu de viață 

Reproducerea are loc pe tot parcursul anului cu perioade de vârf primăvara îar în unele cazuri (de obicei în zonele mai calde) toamna și iarna. Împerecherea are loc de obicei în zonele puțin adânci ale apelor. Masculii mor de obicei în al doilea an după reproducere în timp ce femelele trăiesc pentru încă câteva luni timp în care cară ouăle în marsupiul de sub torace. Numărul de Produce 5-6 generații pe an. Se hrănesc în principal cu alge.

Impact

Metode de prevenire 

Nu au fost propuse până în prezent metode de prevenire a invaziei cu Katamysis warpachowskyi. Adoptarea de măsuri nespecifice cum sunt schimbul și tratamentul apelor de balast ar putea juca un rol important în prevenire.

Eradicare și metode de control 

Nu sunt cunoscunte metode de îndepărtare a Katamysis warpachowskyi din siturile infestate (altele decât metode distructive care pot afecta mediul înconjurător).

Photo credit

http://www.neozoen-bodensee.de/neozoen/katamysis-warpachowskyi

Bibliografie

Bacescu M (1954) Crustacea: Mysidacea. Fauna Republicii Populare Romine 4: 1-126

Katamysis warpachowskyi Sars, 1877 (Crustacea, Mysida) invaded Lake Constance, Aquatic Invasions (2010) Volume 5, Supplement 1: S31-S34