Specii invazive

În perioada 2011-2015 Agenția pentru Protecția mediului Caraș-Severin împreună cu Administrația Parcului Natural Porțile de Fier, Universitatea din București – Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuarea Studiilor de Impact și Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa” implementează un proiect al cărui scop principal este acela de asigura un statut de conservare favorabil pe termen lung pentru cormoranul mic, rața roșie și habitatele lor din ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de Fier prin implementarea și diseminarea unor măsuri eficiente de conservare.

Proiectul este pus în practică cu sprijinul Uniunii Europene prin programul LIFE Nature 2000 și a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în Parcul Natural Porțile de Fier. Prezența speciilor invazive   reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa biodiversității zonei umede Porțile de Fier.

Astfel, în zonă a fost implementat un sistem de avertizare rapidă a invaziilor de plante acvatice. Sistemul acționează ca un filtru al invaziilor acvatice pentru cursul Inferior al Dunării și se bazează pe detectarea și eliminarea speciilor invazive prin participarea instituțiilor publice, a sectorului neguvernamental și a publicului.

De asemenea, a fost achiziționat un echipament plutitor pentru eliminarea macrofitelor invazive din ROSPA0026 și regulat se efectuează campanii de eliminare a plantelor acvatice în exces.

Speciile invazive sunt organisme animale și vegetale care au fost introduse în noi teritorii deliberat sau accidental și care provoacă prejudicii ecologice și economice. Ele se dezvoltă spontan în teritoriul nou ocupat. Se înmulțesc rapid și elimină speciile care se găsesc în mod normal în zonă.