LIFE10NAT/RO/00740

Localizată în sud-vestul României, Aria de Protecţie Specială avifaunistică ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier include suprafeţe mari cu habitate de interes european, ce găzduiesc populaţii viabile de cormoran mic (Phalacrocorax pygmaeus) şi raţă roşie (Aythia nyroca).

Proiectul LIFE10 NAT/RO/740 – Improving the conservation status for the priority species and habitats in the Iron Gates wetlands este finanţat de Comisia Europeană, prin Directoratul General Mediu. Obiectivele proiectului Îmbunătățirea statutului de conservare al speciilor și habitatelor prioritare din zona umedă Porțile de Fier sunt:

  • Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar {{1}} (în special Phalacrocorax pygmeus şi Aythya nyroca), prin reconstrucţia ecologică habitatelor de iernat, cuibărit şi hrănire.
  • Îmbunătăţirea statutului de conservare a habitatelor de interes comunitar prin acţiuni demonstrative de eliminare a speciilor invazive acvatice şi ripariene.
  • Implementarea unui sistem eficient de alertă în cazul apariţiei în ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier a speciilor invazive.
  • Creşterea conştientizării publicului larg cu privire la importanţa biodiversităţii în situl Natura 2000 ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier.

Acţiunile de conservare a zonelor umede din cadrul arealului inclus în proiect implică o gamă largă de părţi interesate şi instituţii, de la proprietari de terenuri la administratori de stat, reprezentanţi ai sistemului de gestionare a apelor, ai activităţilor turistice legate de vânătoare şi pescuit, administraţiilor locale pentru planificare teritorială şi a celor responsabili de eleborarea politicilor naţionale.

In vederea imbunatatirii accesului la informatii am realizat o aplicatie GIS, care sa asigure vizualizarea spaţială asupra utilizării resurselor naturaleşi dezvoltării teritoriale. Implementarea unui astfel de sistem va facilita ca datele (hărţi, baze de date şi informaţii spaţiale) să poată fi accesate prin browsere web, permiţând tuturor utilizatorilor să creeze selecţii şi interogări fără a avea softuri GIS instalate pe calculator sau a deţine cunoştinţe în domeniul GIS. Aceştia au acces la informaţii care permit alegerea unor soluţii care să nu reprezinte  o ameninţare pentru diversitatea biologică. Sistemul poate fi folosit şi în şcoli ca metodă educaţională pentru conservare, ecologia zonelor umede şi geografie.