Parcul Natural Portile de Fier

Am contribuit la declararea ariei protejate, am coordonat administratia in primii ani de existenta a ei, coordonam un program de conservare a testoasei lui Hermann, si protectia zonelor umede, a cormoranului mic si a ratei rosii. In plus, avem o baza de cercetare la Eselnita. Asadar Parcul Natural Portile de Fier este principala zona in care activam.

Planificarea spatiala a conservării

România a cunoscut o dinamică rapidă a suprafeţei ariilor protejate. Această dezvoltare s-a făcut fără estimarea eficacităţii ei şi ignorând principiile planificării sistematice a conservării naturii. Scopul proiectului este de a dezvolta modele de planificare spatială a siturilor Natura 2000 la scări de lucru diferite, ţinând cont de dinamica habitatelor şi de incertitudinile din unităţile de planificare.

Incompatibilitati in utilizarea terenurilor

Dezvoltarea haotică a suprafeţelor construite determină apariția a numeroase incompatibilități între moduri de utilizare a terenurilor, accentuând conflictele locaționale și contribuind semnificativ la degradarea calității mediului. Evaluarea dinamicii temporale și spațiale a acestor incompatibilități reprezintă un instrument esențial pentru o planificare durabilă a teritoriului.

Bioacumularea poluantilor

Studiile de bioacumulare efectuate au vizat poluanti precum metalele grele (in special Cu, Cd, Pb si Zn), dar si pesticide organoclorurate (grupa DDT-ului, izomerii HCH) in matrici biologice (plante, moluste, peste, pasari, par de urs). O atentie deosebita a fost acordata zonelor umede, avand doua studii de caz si anume Parcul Natural Portile de Fier si Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior.

Activam de 20 de ani in domeniul Stiintelor Mediului. Am abordat subiecte legate de dinamica peisajelor rurale, calitatea mediului in spatii urbane, calitatea apelor Dunarii si a altor corpuri de apa, protectia carnivorelor mari, a testoaselor lui Hermann, managementul ariilor protejate etc. Abordarile noastre au generat realizari importante in domeniu atat din punct de vedere teoretic cat si aplicativ.